Es Lli


Mare meva! Quin estrès!
amb l’eina fotogràfica,
guaitant la panoràmica
m’ha caigut amb tot el pes.
Però no n’heu de fer res
és compte meu a la fi.
Jo tot sol m’ho he de dir:
no hi cerqueu cap malícia,
m’ha mancat la perícia
prop del Salt Gran d’Es Lli