Fondo de Can Vela

Pel Torrent Fondo de Can Vela
fent la ruta de Cornavaques
manca bon pa dins les butxaques
per rastrejar la bona estela
com pelegrí a Compostela
que mai li abasta cap camí.
Des que m’he llevat pel matí
vagant per l’inhòspit paissatge
després de l'excés de llenguatge
hi haurà silenci a la fi!