L'Ofre



Enfil l’Ofre per l’Estret
cap on brolla la surgència
temptejant ma resistència
amb la vida que bestrec,
per trobar sols un filet
d’aigua feta d'innocència