Gorg de sa Figuera

Just després de Matines
i equacions diofantines
cap al Gorg de sa Figuera,
un violí i un contrabaix
res es guarden al calaix,
molt bé per qui arriba a baix
i enveja per qui no hi era

Barrancons

No tot és bo o dolent
no hem de ser maniqueus,
plens de pols els peus
de tosca des Barrancons,
empremtats els garrons
i marcades genolleres
t’has perdut, si no hi eres,
un dels millors del món!

Binifaldó

Binifaldó esbiaixat
dins l’alzinar solitari
provoca un goig necessari
al espiar tanta bellesa,
quina inquietant lucidesa
la del gegant immortal
que amb una fúria total
féu solcs amb tal fermesa