Son Gallard

Una ullada distreta
prepara el gran esguard,
el balcó de Son Gallard
només mereix lloances,
mosquetons a les anses
per desafiar al perill,
frec a frec amb el meu fill
damunt llenya esquinçada,
guaitant d’aquella alçada
la ventura val per mil

Salt des Molinet

Altra cop amunt del tot
i ja veig la gran paret,
el Salt des Molinet
és una prova dura,
un risc sense mesura
per a un principiant,
convé de tant en tant
extremar les precaucions
no fos que les emocions
prenguessin davantera
i fessin cul enrere
les bones sensacions