Es Ferrerets

Si triam els llargs camins
cercant sempre un nou indret,
si grimpam fondal endins

pel Torrent des Ferrerets,
si esperam el millor bot
llenegant per les parets,
és que ho volem tastar tot,
amb coratge i el cul estret!