Muntanya

Alguns del conservatori
volen un poc de canya,
farem un recordatori
al Torrent de Muntanya,
del dragó i de l’aranya
n’aprendrem el repertori

Ses Olives

Tenia moltes ganes
i s’ha aixecat el dia,
avui si m'acompanyes
el tàlveg fa de guia,
company de fatigues
el Torrent de ses Olives
ja ens convenia!