Ses Olives

Al torrent de ses Olives
a tan gran alçada
les ànimes altives,
les mirades captives
de Sa Foradada

Salt des Molinet

Avui no duc un duro
cert que vaig ben net
no tenc ni per un puro
però salt es Molinet
el cap el tenc de suro
i al cul hi port un pet